Chinese Version 1.0 English Version 1.0

日喀则山东大厦

酒店名称: 日喀则山东大厦 
           酒店星级: ★★★
           具体位置: 日喀则北京北路5号
.......................................................................................
酒店简介:
  日喀则山东大厦是雪域高原-颗闪亮的明珠,已获得由世界吉尼所中国上海大世界吉尼斯总颁发的大世界吉尼斯之最--最高海技城市中的最高大厦,是藏汉友谊、鲁藏团结的丰碑!
.......................................................................................

酒店设施: 

  山东大厦是按国际三星级标准设计、建设而成的旅游涉外饭店大厦主体十层,拥有各类客房111间,床位220个,配有中央空调,卫星电视,国内、国际直拨电话,烟感自动报警